Opslagstavle

                                                       Svendborg D. 27 Januar 2020  

                                                                                                                                                               Referat fra  Ekstraordinær Generalforsamling/ Laugsmøde med valg til Travalje lauget

Generalforsamlingen/ Laugsmøde blev afholdt på Færgegården i Svendborg                     

                      Tilstede var Jens Koch – Jens Nielsen – Erik Andersen – Finn Nielsen – Lars Mosegård – Søren Hasselbach – Anders Houlberg – Torben Poulsen – Bent Rasmussen – Bent Kirkeløkke – Jay Brun Jensen – Niels Fog Petersen – Peter Brusendorff – Carsten Pedersen – Klaus Egelund.

                                                              Dagsorden

                                    1   Valg ad dirigent og referant

                                    2   Valg til laugsrådet

                                    3   Eventuelt

 Inden valg af dirigent oplyste Peter Brusendorff omkring den situation som Travaljen var kommet i efter Flemming Frederiksens pludselige bortgang

                  1 Valg af dirigent   Her blev Bent Kirkeløkke valgt

Dirigenten bad om oplysninger med hensyn til vedtægter og lignende   Jens oplyste at der ikke var nogen bestyrelse at referere til , og det skal man have for at kunne råde over de konti som står i banken Jens oplyste endvidere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter vedtægterne .

                  2   Valg til laugsrådet

Valgt for 2 år til laugsrådet blev Søren Hasselbach – Torben Poulsen – Anders Houlberg for 1 år valgtes Peter Brusendorff – Carsten Pedersen og som suppl Klaus Egelund

                  3   Eventuelt

Bent Rasmussen fortalte om opstarten af travaljen som han var med til at stifte, Bent var også meget glad for at der nu var valgt en bestyrelse som ville tage vare på Travaljen.

Jay var glad for at han nu igen kunne komme i kontakt travaljen

Niels Fog vil gerne fortsætte med at tage vare på hjemmesiden

                                                                         Referant:   Carsten Pedersen

Bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen / laugsmødet .

Bestyrelsen konstituerede sig som følger

Oldermand Peter Brusendorff —   Kasserer Søren Haselbach  —   Næst oldermand Carsten Pedersen – Bestyrelses medlem Torben Poulsen – Bestyrelsesmedlem Anders Houlberg — og som suppleant Klaus Egelund

                      Ohøj der i vores nye bestyrelse
Jeg vedhæfter forslag til revidering af vores vedtægter som jeg synes skal opdateres ved vores generalforsamling.

Det der er skrevet med FED kursiv er det jeg synes skal tilføjes

Peter

Reviderede vedtægter travaljelaug 2020