Opslagstavle

Ohøj i Lauget, 06.11.2022

Thea er på plads i ”Lystmuseet”, og regningerne er betalt i øst og vest———og nu nærmer Julen sig.

Derfor snakkede vi om julefrokost i torsdags, og vedtog at Travaljelaugets årlige julefrokost løber af stablen torsdag d. 8 dec.

Altså:   Julefrokost torsdag d. 8 december 2022, kl. 11.00

Hvis vi er 10 deltagere eller derunder ( hvad der nok er lidet sandsynligt) holder vi festlighederne i skuret på Den Røde plads, men hvis vi er flere har vi fået lov at låne No. 13 til at mødes i – Hurra for Margrethe & No. 13

Det betyder at man skal tilmelde sig begivenheden   !!!!

Det gør man til Søren, mail: shasselbalch1@gmail.com eller ved personlig henvendelse til samme søren.

–som tillige laver en ”smørrebrødsseddel”  hvor man kan byde ind med hvad man gerne vil medtage til fællesbordet – Lauget refunderer naturligvis rimelige udgifter og lægger øl & snaps oveni.

Det var alt for nu.

Jeg er i Sverige på torsdag, men ellers er alt normalt.

Stor hilsen

Peter

                                      

Ohøj alle foreninger omkring ”Sejlskibsbroen” Svendborg Havn

Snart kommer det årlige ”Æbleræs” atter til vores havn, og denne gang som ”i gamle dage” lander skuderne ved Sejlskibsbroen.

Invitation 2022 Æbleræs

Det bliver Lørdag d. 15 oktober, 2022,  kl 09.00 – og så er der æblesalg over rælingerne. En begivenhed der traditionelt tiltrækker en ordentlig masse mennesker.

Med vores ”Sejlskibsbrofest” i erindring har vi i travaljelauget besluttet at befolke jollebroen med telte, ærøpandekager, kaffe, grill, øl & vand og musik, og få en formiddagsfest ud af det.

MEN – vi savner makkere til at få det hele op og køre, så forhåbentlig er der nogle foreningsmennesker – eller bare mennesker – der har lyst til at være med til at lave fest, og ovenikøbet tjene en skilling til foreningskassen.

Dagen ser sådan ud:

08.00 — alle mødes på ” Den Røde plads” og stiller telte, grill, borde og bænke og potter og pander klar på jollebroen.

09.00 — skuderne ankommer – grill & pandekager sættes over, kaffen er klar og ligeså øl&vand – musikken stiller op og starter så småt – festen er i gang og varer til ca…………

12.00 – hvor alle skippere og besætninger har udsolgt, og går til frokost i ”Maritimt Center” og vi pakker pladsen sammen og får en bid brød sammen, og

13.00  smutter vi hjemad og nyder resten af lørdagen hvor vi nu er.

Her er opgaverne og den foreløbige fordeling:

Travaljelauget laver Ærø-pandekager

Smakkelauget laver grill

Ubesatte hverv:  salg af øl & vand ….. Salg af kaffe (&kage ?) …….hjælp til opsætning og nedtagning af pladsen …….. forslag til musik ….

RING eller MAIL til mig, eller kig ind på ” Den Røde plads” torsdage fra kl. 09.00 – ca.11, og lad os sammen lave en fest ud af årets æbleræs på vores sejlskibsbro..

 1. Peter Brusendorff / travaljelauget. Mobil 52 14 48 35, mail: pbrusendorff@gmail.com

 

Invitationen er sendt til:

Sejlskibsbroforeningen:  Finn Kallehauge:  fkallehauge@gmail.com

Carlaforeningen:  5700.carla@gmail.com

Morten, Svendborg museum (Kaia) : mbn@svendborgmuseum.dk

Jay :   jaysvendborg@gmail.com

Smakkelauget, Bent :  Bentmarian@troensemail.dk

Lystsejladsmuseet:  drift@lystsejlads.dk

Viking :  thorkild.madsen.thuro@gmail.com

Kim Russel : kimrusseljensen@hotmail.com

Svendborg havn: havn@svendborg.dk

Jeg har formodentlig glemt nogen – som I så kan komme i tanke om forhåbentlig.

Vil i sende mailen og invitationen ud til jeres medlemmer – eller dem det har relevans for så vi kan få stablet en hyggelig dag på benene, og så vi kan øve os på fremtidens fester på Sejlskibsbroen og Jolle broen.

Vi snakkes ved

PeterBrus

Ohøj der i foråret

 Klargøringen af Thea skred planmæssigt frem i foråret.  – Det var godt for hun skulle i baljen sammen med ”Lystmuseets” flåde:

Søsætning af ”Thea”: tirsdag d. 3 Maj  kl. 10.00 – fra kajen bag Lystfartøjsmuseet

Alle mand af huse !! – vi ror hende over til Mudderhullet – fortøjre, og så tager vi en tørn med at etablere Ramblaen, rydde op på pladsen, og så er der ………….

Grill + pølser + øl & vand  + sang og musik —og det blev der

Peter

Den maritime kulturarv

Ohøj der alle Theas elskere

Forårsklargøringen skrider frem på forbilledlig vis – det ser SÅ godt ud. 
Forliget – altså, ikke forliget, men (advokat)forliget er hjemme med en udgift på 1.250,- …………………………. sådan er det – fremragende forligt af Niels F. og Peter.

Vedhæftet -(videresendt ) er et par skrivelser, dels fra Christians Travaljelaug , og dels fra Museet -Niels Valdersdorf – til læsning, overvejelse og gennemtænkning. – beskederne er videresendt fra mig så i kan trygt åbne dem

Vi ses torsdag………

NÅÅÅÅ NEJ – det er jo skærstorsdag, men man er jo altid velkommen til at trykke sig ind og gi Thea lidt tjære i bunden,

MEN  først 

TORSDAG . d. 21 April kl. 09.00 mødes vi officielt igen og går videre med det gode (sam) arbejde og finder ud af hvornår Jollen skal søsættes.
vi ses
PeterBrus

Travaljelaugets årlige generalforsamling

Søndag d. 20. marts kl. 15.00

Travaljelaug ref generalfors 2022 (2)

Om Thea tors d 24 marts 2022 (2)

Ohøj der i lauget 1 marts 2022

Maritimt møde_28. marts


Thea – 07 03 2022

OHØJ der i Februars kulde,17.02.2022

Ohøj der på dørk, 10.02.2022

Møde med Svendborg Havn 07.02.22

Nyheder fra torsdagsmødet d 20 jan 2022

  Træskibs Sammenslutningen

TS-Nyhedsbrev januar 2022Kære Svendborg Travaljelaug, att: Peter Brusendorff
Medlemsnr. 2466UNESCO optager de nordiske klinkbygningstraditioner
på listen over menneskehedens immaterielle kulturarv.
Som det næppe er forbigået nogens opmærksomhed, blev de nordiske klinkbygningstraditioner d. 14. december 2021 anerkendt af UNESCO om immateriel verdensarv. Med optagelsen anerkender det internationale samfund, at det at kunne bygge og bruge de nordiske, klinkbyggede både skal bevares for eftertiden. Det betyder også, at de nordiske klinkbådstraditioner løftes ind i en større sammenhæng som del af menneskehedens immaterielle kulturarv.Det helt unikke er, at der i dag stadig bygges træbåde efter den ældgamle klinkbygningsmetode over hele det nordiske område. Dog ikke nær så mange som før, så antallet af klinkbyggede både er kraftigt formindsket gennem de senere år. Også de mennesker, der lever af at bygge og bruge bådene, bliver færre, og uden dem risikerer vi at miste de kundskaber, der gør det muligt at holde traditionerne levende.Optagelsen af de nordiske klinkbygningstraditioner på UNESCOs liste over menneskehedens immaterielle kulturarv skal øge fokus på at bevare viden om traditionen, håndværket og brugen af de klinkbyggede både. Og optagelsen på listen forpligter. Med den har alle de nordiske lande lovet at videreføre den levende, maritime kulturarv til kommende generationer.
Optagelsen af de nordiske klinkbygningstraditioner på UNESCOs liste over menneskehedens immaterielle kulturarv skal øge fokus på at bevare viden om traditionen, håndværket og brugen af de klinkbyggede både. Og optagelsen på listen forpligter. Med den har alle de nordiske lande lovet at videreføre den levende, maritime kulturarv til kommende generationer.Fra Danmark er det især Kirsten “Pipsen” Monrad Nielsen og Merete Ettrup fra TS, der har været involveret i ansøgningen samt Søren Nielsen fra Vikingeskibshallen. Først et stort tillykke til dem med resultatet af anstrengelserne, og derefter et stort tillykke til os alle sammen, der kan glæde os over det spotlight, der er kommet på bevaring af maritime traditioner og på mange af de fartøjer, som vi sejler med til daglig.En opfølgning på udnævnelsen – f.eks. i form af en konference eller en festligholdelse – har været på tale, men pga. COVID19-restriktioner har den nordiske initiativgruppe ikke haft mulighed for at mødes endnu.Knud Jensen trækker sig fra kassererposten og Lis Jensen fratræder sekretariatet.
TS’ kasserer Knud Jensen har valgt at udtræde af bestyrelsen pr. 31/12-2021. Bestyrelsen har konstitueret bestyrelsesmedlem Anne Svendsen som kasserer frem til den ordinære generalforsamling d. 5. juni 2022. Samtidig har bestyrelsen indkaldt suppleant Mathilde Højrup til den ledige bestyrelsespost efter Anne Svendsen; ligeledes indtil generalforsamlingen 5. juni 2022.
Kassererarbejdet vil blive varetaget i et samarbejde mellem Anne Svendsen og formand Ole Vistrup.
I forlængelse af Knud Jensens udtræden af bestyrelsen ønsker Lis Jensen at fratræde funktionen som sekretariat for TS pr. 31/1-2022.
Ud over at være foreningens IT-tekniske ressource gennem flere år har Knud påtaget sig et enormt arbejde for foreningen ved at varetage kassererarbejdet under Jay Jensens sygefravær, og i forlængelse af dét var det naturligt og glædeligt, at Knud ville lade sig vælge til kasserer på sidste generalforsamling.
Lis Jensen har i 9 år været sekretariat for TS, og hun har dermed været den faste “stolpe” i foreningen, hvortil man henvendte sig først, og hun har været den, som tog sig at de praktiske ting i forbindelse med afholdelse af pinsestævner, kolofon- og medlemsmøder, generalforsamlinger samt udsendelser til medlemmerne.
TS skylder Knud og Lis uendelig stor tak for det arbejde, de har lagt i at holde foreningen i drift og fremdrift.TS søger ny sekretariatsbestyrer
TS søger en person, der vil bestyre foreningens sekretariat. Vi regner med, at arbejdet i gennemsnit vil tage 5-7 timer om ugen. På nogle tidspunkter af året kan arbejdsmængden være større, men tilsvarende mindre på andre tidspunkter af året.
Da der er tale om forholdsvis få timer om ugen, forestiller vi os, at du enten er studerende, pensionist, deltidsansat i et andet job, eller at du af andre årsager har tiden til rådighed.
I hovedtræk består jobbet af at 

 • modtage henvendelser til TS og formidle dem videre til de rette personer,
 • vedligeholde TS’ arkiv
 • være sekretær for bestyrelsen
 • Behandle nye medlemmer og sende velkomstpakke
 • vedligeholde foreningens medlemsfartøjsliste
 • brevudsendelser til medlemmerne
 • deltage i tilrettelæggelsen af foreningens arrangementer (stævner, generalforsamlinger og møder).

Honorar gives. Hør nærmere ved at kontakte næstformand Mette Brask på 60 58 11 38 eller mettebrask@hotmail.com.

Status på efterårets bestyrelsesarbejde
Siden generalforsamlingen sidst i juni 2021 har den nye bestyrelse sørget for, at de daglige vante opgaver udføres samtidig med, at den har forsøgt at definere en fremadrettet vision og arbejdsplan. Visionen og den deraf følgende arbejdsplan er stadig under udarbejdelse, og der er forskelligrettede meninger blandt bestyrelsesmedlemmerne om, hvad der skal prioriteres. Udviklingsarbejdet er fortsætter og skal diskuteres på kolofonmødet (som dog desværre er blevet udsat grundet COVID19-situationen).

Fremtiden for den sejlende kulturarv
Som nævnt i Formanden har ordet i TS-årbogen 2021 er der på opfordring fra politisk hold igangsat et arbejde, hvor Georg Stage, Skibsbevaringsfonden, Kystliv Holbæk og TS forsøger at skitsere en mulig samlet løsning for udfordringerne (især de økonomiske) for den sejlende kulturarv, der måske kan blive til et beslutningsforslag i Folketinget.
Efter forsinkelser pga. positive corona-tests er det lykkedes at holde et første møde i arbejdsgruppen, hvor man overordnet diskuterede, hvor de forskellige deltagere ser de største udfordringer. Næste møde afholdes i februar 2022, hvor man skal arbejde med en konkretisering af opgaven. TS repræsenteres i arbejdsgruppen af Morten Milthers og Ole Vistrup.

Stof til TS-bladet
Det er ikke nogen lille opgave at være alene om at skaffe stof til 40 siders TS-blad. Redaktør Jens Riise vil SÅ gerne have historier og artikler fra medlemmerne, der kan bringes i bladet. Og han vil gerne have information om begivenheder, som han kan sætte i aktivitetskalenderen. Skriv til ham på redaktion@ts-skib.dk. Deadline for næste TS-blad (nr.1-2022) er 19. januar 2022.

Kommende TS-begivenheder
22. januar 2022: TS-Vestjyllands lokalmedlemsmøde i Nr. Vorupør (se https://www.ts-skib.dk/vestkysten/)  
5.-6. marts 2022: Landsmedlemsmøde i Esbjerg/Ribe. Nærmere information kommer snart.
4.-6. juni 2022: Pinsetræf og generalforsamling i Korsør. Nærmere information senere.

Modtag ikke flere e-mails fra Træskibs Sammenslutningen
Denne e-mail er sendt fra ForeningsAdministrator.dk

Nytårsbrev, Thea, 03.01.2022

Datoer i det nye år som beskrevet i Nyhedsbrevet:
Den stadig trælse Coronaepidemi har lukket forsamlingshuse, incl. Svendborg Marineforenings lokaler indtil d. 17 januar. 

 • Vores første Torsdagsmøde bliver således Torsdag d. 20 Januar i Marineforeningens lokaler.
 • Travaljelaugets årlige komsammen med optagelse af nye medlemmer, almindelig spisning og en tår afhva`mannuvil kommer til at foregå Søndag d. 20 februar. 
 • Travaljelaugets årlige generalforsamling finder sted Søndag d. 20 Marts 

Begge disse enestående begivenheder vil finde sted i forsamlingshuset:
Brogade 13,  hvor Margrethe har booket os ind.

Med dette Folmer Bendtsen billede

Ønskes alle I ”Theas” trofaste vogtere

En glædelig Jul og et godt og fredeligt nyt år

Formanden & bestyrelsen

Sommerbilleder

       

 Referat af generalforsamlingen Thea 08.07 21

 

Thea breve fra formanden