Opslagstavle

            Fra generalforsamlingen 8. juli 2021 kan nævnes at følgende bestyrelse blev valgt:

Valgt for 2 år til laugsrådet blev:  Søren Hasselbalch,  Torben Poulsen og Anders Houlberg.   

For 1 år valgtes Peter Brusendorff og Carsten Pedersen. 

Som suppleant valgtes Klaus Egelund.

Referat af generalforsamlingen Thea 08.07 21

Indkaldelse til Laugsmøde / generalforsamling

Ohøj der i gæve medlemmer af Svendborg Travaljelaug.
Det er tiden til at mødes til den årlige almindelige generalforsamling.

Den finder sted
Torsdag d. 08 Juli 2021, kl. 16.30

Stedet er
Brogade 13, 5700 Svendborg

Vi mødes kl. 16.30 til selve generalforsamlingen og efter cirka kl 18.00 er
der spisning med damer (skipperlabskovs) og pga spisning er tilmelding
nødvendig (S.U. senest 02.07.2021 til 40110450)

Dagsordenen lyder:
1. Valg af dirigent / referent
2. Aflæggelse af beretning om laugets virke i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Valg til laugsrådet
5. Valg af revisor
6. Fastsættelse af kontingentet
7. Indkomne forslag.
a) Skal være konstitueret oldermand i hænde senest Onsdag
07.07.2021.
8. Eventuelt

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, samt det reviderede regnskab
er vedhæftet denne indbydelse.

Hele bestyrelsen glæder sig til at se jer !!!
Carsten Pedersen / konstitueret oldermand / formand

Breve fra formanden:

Thea nyt

 

 

OHØJDERIHUSOGHYTTE

Verden er ved at åbne sig, så her kommer noget om fremtiden for “Den Røde Plads” og travaljelauget.

Styrehuset skal flyttes på plads Torsdag d. 23 Juli.

Fundamentet på broen er klar, huset er grundet, men mangler stadig maling.

DERFOR mødes alle de der kan på torsdag d. 9 Juli kl. 09.00 på KULTURVÆRKSTEDET for at gi en gang maling.

OG IGEN tors.d. 16 for at give sidste lag maling.

FORHÅBENTLIG kommer der for mange så resten – efter kaffen – kan få soigneret lidt på ramblapladsen.

NYHED !! TS arrangementet 1 aug. i Ærøskøbing bliver afholdt.

DET BETYDER at vi gerne skulle kunne samle en besætning til THEA og møde op og vise flaget.

DET kræver jo tilmelding osv., så tjek kalenderen din og find ud af om DU skal med på udflugt.

HVEM har lyst og tid til at være tovholder på DEN udflugt ?

VORES generalforsamling blev jo ikke til noget på grund af tidernes ugunst, så det er på tide at få den i kalenderen igen.

Den afholder vi mandag d. 24 August kl 16.30 i færgegården / hotel Ærø

Bestyrelsen udsender dagsorden snarest.

Og sådan er det……. 05.07.2020

Sødygtige hilsener fra formanden………PeterBrus

Tåsinge d. 25.03.2020

En lille hilsen her fra formanden for at minde om at det bliver sommer lidt efter lidt, og pludselig finder vi os siddende hvor den største bekymring er om ens øl skulle vælte.

Vores generalforsamling finder vi en dato på – ingen problem.

Vores torsdagsmøder genoptager vi når vi hver især er trygge nok til det.

Herude på Vornæs er vi gået i hjemmemode, maler hus, rydder op og fixer haven – lige om lidt -, og tager i brugsen en gang imellem.

Pas godt på jer selv – jeg glæder mig til vi ses, – forhåbentlig snart igen.

Stor hilsen fra  PeterBrus

 

 

Ohøj der ærede travallister (hedder det vel)

FF er gået væk, vi har valgt ny bestyrelse ( referat af generalforsamling og bestyrelseskonst. vedhæftet) og nu er det tid til at sende indbydelse ud til den årlige generalforsamling.
Det sker på grundlag af de indbetalte kontingenter i 2020, og det ser lidt tyndt ud.
De af jer der ikke har betalt kontingent endnu får en seperat mail ang. det, men mailsystemet er jo ligesom posten ikke lige pålideligt, så tjek lige om i har indbetalt de årlige 300,- på konto reg. nr. 0815 konto nr. 546100

Jeg håber af hjertet at i alle vil fortsætte med at støtte op om bevarelsen af “Thea” der kun har overlevet fordi vi er mange der hjælpes ad med projektet, bland andet med kontingenter.
Alle hidtidige bankaftaler er annuleret, og nye etableret.
Mere om alting på generalforsamlingen der bliver indkaldt i nærmeste fremtid, men har i spørgsmål om nogen ting så mail gerne til mig.
stor hilsen
Peter Brus / formand
                                                  

 

     Svendborg D. 27 Januar 2020  

                                                                                                                                                               Referat fra  Ekstraordinær Generalforsamling/ Laugsmøde med valg til Travalje lauget

Generalforsamlingen/ Laugsmøde blev afholdt på Færgegården i Svendborg                     

                      Tilstede var Jens Koch – Jens Nielsen – Erik Andersen – Finn Nielsen – Lars Mosegård – Søren Hasselbach – Anders Houlberg – Torben Poulsen – Bent Rasmussen – Bent Kirkeløkke – Jay Brun Jensen – Niels Fog Petersen – Peter Brusendorff – Carsten Pedersen – Klaus Egelund.

                                                              Dagsorden

                                    1   Valg ad dirigent og referant

                                    2   Valg til laugsrådet

                                    3   Eventuelt

 Inden valg af dirigent oplyste Peter Brusendorff omkring den situation som Travaljen var kommet i efter Flemming Frederiksens pludselige bortgang

                  1 Valg af dirigent   Her blev Bent Kirkeløkke valgt

Dirigenten bad om oplysninger med hensyn til vedtægter og lignende   Jens oplyste at der ikke var nogen bestyrelse at referere til , og det skal man have for at kunne råde over de konti som står i banken Jens oplyste endvidere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter vedtægterne .

                  2   Valg til laugsrådet

Valgt for 2 år til laugsrådet blev Søren Hasselbach – Torben Poulsen – Anders Houlberg for 1 år valgtes Peter Brusendorff – Carsten Pedersen og som suppl Klaus Egelund

                  3   Eventuelt

Bent Rasmussen fortalte om opstarten af travaljen som han var med til at stifte, Bent var også meget glad for at der nu var valgt en bestyrelse som ville tage vare på Travaljen.

Jay var glad for at han nu igen kunne komme i kontakt travaljen

Niels Fog vil gerne fortsætte med at tage vare på hjemmesiden

                                                                         Referant:   Carsten Pedersen

Bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen / laugsmødet .

Bestyrelsen konstituerede sig som følger

Oldermand Peter Brusendorff —   Kasserer Søren Haselbach  —   Næst oldermand Carsten Pedersen – Bestyrelses medlem Torben Poulsen – Bestyrelsesmedlem Anders Houlberg — og som suppleant Klaus Egelund

                      Ohøj der i vores nye bestyrelse
Jeg vedhæfter forslag til revidering af vores vedtægter som jeg synes skal opdateres ved vores generalforsamling.

Det der er skrevet med FED kursiv er det jeg synes skal tilføjes

Peter

Reviderede vedtægter travaljelaug 2020