Opslagstavle

Sidste nyt marts 2019

 

bty

Sæsonen er blæst i gang 

Kalenderen fortæller os godt nok, at det er ble-vet forår. Men kan vi nu føle os sikre? Nogle lytter efter gøgens kuk andre efter lærkens trille. Nogle kigger op for at se, om bøgen er sprunget frem, mens andre roder efter anemo-ner under nedfald-ne blade. Her er tre sikre tegn på, om foråret er kommet:

 

      Sanglærken kommer tilbage fra en vinter under sydlige himmelstrøg. Og det er  gan-ske vist, at det er forår, når lærken synger. Fere af os har allerede hørt den, og på trods af vor mærkbare nedsatte hørel-se, er de herlige triller gået rent ind.

 

      Fortovscaféerne fyldes og havemøblerne kommer frem. De fleste af os sætter pris på, når vejret arter sig godt nok til, at man kan være ude i det. Adskillige af Travaljelaugets altid aktive medlemmer er således allerede set siddende u-den for Den Røde Café. 

 

      Travaljelaugets medlemmer snakker højlydt i munden på hinanden om Pinse-stævne i Holbæk, Fyn Rundt med Den Mobile Oplevelses-Rambla, gule ærter med flæsk, Maritime Dage i Ribe, Maritimt Centers fremtid, Ærøpandekager, fonde og parkeringsbødernes størrelse.

 

Øvrige aktiviteter

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Højestene-300x200.jpg

 

 

 

 

 

I skrivende stund er det ikke besluttet, hvornår Thea skal forlade sin hædersplads i Danmarks Museum for Lystfartøjer og søsættes.

Det er ligeledes ikke endeligt besluttet, om sommeren vil byde på den festlige jolledyst på og omkring Svendborg Sund.

 I sin tid blev mindstemålet for deltagelse i Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe sat til 18 tons. På den baggrund opstod sejladsen Øhavet Rundt for de mindre både, der er smakkerigget. Denne festlige begivenhed finder, lige som Fyn Rundt, sted i uge 30, og hvis nogle af Travaljelaugets medlemmer ønsker at deltage i sejladsen med Thea, så giv Oldermand Vagn eller Flemming besked så hurtigt som muligt. 

 Så er det ved at være tid til at betale årets kontingent

Du skal overføre din kontingentindbetaling på kr. 300 via netbank til Travaljelaugets konto I Fynske Bank: 

reg.nr. 0815 – konto nr. 0000546100

   

På gensyn

Laugsrådet