Thea

Besætningerne på Thea er er de fødte optimister. Når Thea nu er rigget til sejl skal det da også bruges. På Mariager Fjord hvor denne præsentationssejlads foregik arbejdedes der ihærdigt på at få sejlene rigget til. Det er en vanskelig proces, skønt alle gør et fremragende stykke arbejde. Selvom de bagerste gaster beder og trygler rorgængeren om at puste i sejlene giver det ingen resultat. Han peger bare fingre ad dem, men det hjælper heller ikke Sejlene vil ikke op.