Laugsråd

  Fra generalforsamlingen 22. marts 2022 kan nævnes at følgende bestyrelse blev valgt:

Laugsrådet består af:

  • Peter Brusendorff 
  • Søren Hasselbalch, 
  • Torben Poulsen,
  • Anders Houlberg.   
  • Carsten Pedersen. 

Som suppleant valgtes Klaus Egelund.

Se mere på Vedtægter

Bliver tilrettet

Kontaktoplysninger Peter Brusendorff

pbrusendorff@gmail.com  • Mob.  5214 4835  

Kontaktoplysninger: Klavs Egelund

egelund.klavs@gmail.com  • Mob. 28 77 37 43

Kontaktoplysninger: Søren Hasselbalch 

shasselbalch1@gmail.com     Mob. 61 26 22 12

Kontaktoplysninger: Anders Houlberg

houlberg53@gmail.com    Mob. 52144894

Kontaktoplysninger: Carsten Pedersen

carstenpedersen1949@gmail.com     Mob. 4011 0450

Kontaktoplysninger: Torben Poulsen

Torben.m.poulsen@gmail.com