Kontingent 2023

KONTINGENT FOR 2023

 Kontingentet for 2023 er  kr. 300,- og kan indbetales på

Reg. nr. 0815

Konto nr. 546100

Husk at anføre NAVN, ADRESSE og MAILADR.